Coliukė stebi judrią pievą: „Kokia laimė niekur neskubėti ir svajingai pasėdėti!“
Vaikystės takeliais – su vėjeliu ir be rankų!
Siūbuot, siūbuot - pamesti mintis, pažvelgt sielai į akis.
Labas, tenorėjau išgirsti tavo balsą ir palinkėt saldžių sapnų.
Ploktštelei sekant šlamančias dainas, nejučiomis aplanko tūkstantis ir vienas prisiminimas.
Ant žirnio užmigti, pasirodo, vieni juokai – kaip akis sumerkti, kai karalaitis širdy?!
Kiekvienoje nesekmėje telkšo naujas nuotykis.
Mėgaudamasi rudeninio oro gaiva Onutė kieme pamažėle griebia lapus ir jaučia, kaip su kiekvienu mostu skaidrėja mintys.

You may also like

Back to Top